Google

Translate blog

tisdag 22 december 2009

Det finns skolor inom allt på gott och ont.


Skola, ett uttryck som används om allt. Skolor på grundskolenivå och uppåt men även olika skolor inom skilda vetenskaper.

En skola inom ett ämne kan ha många konkurerande skolor inom samma ämne.

På universitetsnivå får då studenter ta ställning till olika skolors bevisföring och teoretisering inom ett ämne. Ämnen som pedagogik och sociologi exempelvis har många skolor.

När det gäller naturvetenskap finns det även här olika skolor och här måste man ofta ta ställning för något då det på grundskolenivå liksom gymnasienivå inte kan undervisas om flera olika fakta som konkurrerar inom samma ämne. Det skulle bli kaos för eleverna om de fick motsägelsefull kunskap av samma ämne.

Ett ämne är evolutionen, ett annat Big Bang, här har skolväsendet bestämt att det är dessa teorier som ska förmedlas till barn och ungdomar.

Säkert finns det många fler. Det som nu är aktuellt är att skolan i Sverige bestämt att inte undervisa i religion utan undervisa om religion. Man tar ingen ställning alls för någon tro. Detta till skillnad från när jag var ung då var det kristendom som började dagens lektioner. Detta ämne finns inte sedan länge i grundskolan.

Tiderna förändras. Men vem eller vad är det som bestämmer hur en viss tid ska undervisas i syfte att lära sina undersåtar?