Google

Translate blog

fredag 25 december 2009

Att ha gått på gymnasium var status förr


Ingen status längre med studentmössa eller studentsångens rad den ljusnande framtid är vår.

Studentstudier är lika tvingande nästan i dag som grundskolan. Den som inte går denna utbildning ska beredas plats som praktikant på någon arbetsplats av kommunen eller skolan. Detta då arbetsförmedlingen inte har ansvar för denna åldersgrupp.

Förr var gymnasiestudier inkörsport till ett arbete. I dag är denna utbildning ev inkörsport till högre studier där chansen till ett arbete ökar.

Men enbart gymnasiestudier leder inte till något arbete av högre akademiskt slag eller skrivbordsarbete överhuvudtaget. I dag sitter äldre på höga poster i samhället med enbart gymnasiestudier vilket jag och även ungdomar i dag ser som förvånande och konstigt.

Men det speglar en tidigare tids sortering som inte var så noga med kunskap som genomgången gymnasieskola. Den som genomgått gymnasiestudier sågs som lärd.

I dag ses inte ens universitetsutbildade som lärda nog i flera sammanhang för ett arbete. Man bör även ha kontakter. Förr var kontakter mindre behövda inom universitetsvärlden då kunde den som blivit enbart fil/kand få arbete även på universitet. Det finns i dag äldre på dessa läroanstalter som enbart är detta och har arbete på hög nivå.

Men självfallet anställs ingen på så låg nivå i utbildning i dag på universitet. Konkurrensen har ökat. I dag behöver man minst en magisterexamen och utöver det kontakter för arbete på denna nivå. Tider förändras och kraven med dem.