Google

Translate blog

onsdag 30 december 2009

Vad är såkallat håll som många yngre får medan få äldre känner av det?


Håll i sidan är något de flesta känt av vid snabb gång eller språngmarsch. Man kan då ta något i handen och krama detta hårt. En sten ex. Då lättar denna kramp.

Men ännu i dag vet forskarna inte vad som utlöser krampen eller vad det är.

Jag har teorin att det är en muskelspänning orsakad av nervtrådar som inte hänger med riktigt vid snabba rörelser. En pseudomuskelspänning. Den existerar enbart genom en tillfällig kollaps av nervtrådar i sidan av kroppen.

Muskelspänningen finns inte utan är en smärta orsakad av nervimpulser som kollapsat på väg mot benen som är i rörelse.

Därför bör det i sidan finnas en nod där impulserna går vidare till benens muskler. Men då många impulser kommer samtidigt kan en tillfällig kollaps bli resultatet som däremot kan kännas mindre om man hårt trycker på en sten som man håller i handen.

Detta visar att trycket på stenen i handen utlöser ett spänningsfall som löser upp nervknutskollapsen i noden som jag vill kalla den del av kroppen där hållet uppstår.

En teori så god som någon om fenomenet tycker jag.