Google

Translate blog

fredag 1 januari 2010

Att leka fritt eller tillrättalagt.


Tillrättalagt är väl målet i dagens förskolor etc. Man tillrättalägger lekarna och sysselsättningarna och är med hela tiden för att se att ingen sätts åt sidan.
Så har jag uppfattat det. Men är det naturligt? Naturligt lärande att lösa konflikter eller att få en plats i en hierarki?

Knappast, även människan är en varelse som i grupp finner sin plats. Att då utanförstående bryter in för att omvandla gruppbildningen enligt samhällsnormer, pedagogik etc. som just nu är aktuella blir knappast bra.

Människan föds och hittar sin plats som barn. Detta måste ske naturligt.
Självfallet får inte våld tolereras bland barngrupper. Men däremot måste grupperingar bildas, vänskap bildas mellan barn naturligt. Detta är min uppfattning. Annars kan onaturliga vänskaper bildas bland de som tvingas umgås av personalen fast de passar mycket dåligt tillsammans.

På arbetsplatser blir personer som inte passar in i en grupp omplacerade vilket blir bäst för alla. Så bör även barngrupper behandlas för allas välmåendes skull. Man kan inte här tvinga fram vänskap och respekt bland alla för då blir det onaturligt och kan explodera i stora sociala problem.

Man präglas i skolan eller tidigare i att som vuxen att acceptera de som man inte trivs med vilket jag tror kan skapa våldshandlingar och orespekt bland vuxna. Man har inte lärt sig att undvika de man inte trivs med.