Google

Translate blog

tisdag 5 januari 2010

En gissning på när vi åter får ett samhälle där alla är välkomna.


I dag är inte arbetslösa och sjuka välkomna i Alliansens Sverige. De segregeras ekonomiskt och härmed i förlängningen socialt. Detta är inget nytt och inget att diskutera. Det är bara så då deras ideologi fått fotfäste under överskådlig tid i dagens generation.

När kan vi då åter få ett samhälle där dessa grupper även värderas som medmänniskor? Något som säkert ses som en underlig fråga av dagens yngre men som har relevans för oss äldre som upplevt ett annat samhälle.

Visst kommer ett mänskligare samhälle åter. Tidsandan växlar och när dagens 60-tals generation blivit gamla om ca 20-30 år då kan vi åter bygga upp ett nytt samhälle igen där inte sjuka, arbetslösa och pensionärer misstänks som snyltare utan ses som det de är, sjuka och arbetslösa, vilket inte är samma sak som att de inte vill bli friska eller inte söker arbete.

Varje generation gör sina människor och ideologier. Vi fick och hade det bra kanske som bäst om vi ser till alla grupper under det otroliga 80-talet. Då var Reinfeldt, Borg m.fl. unga och präglades av den individualism som då fanns.

Den att alla som ville kunde få arbete och framgång var något alla kunde få. Det var sant då men sedan kom 90-talet men då hade en stor generation redan socialiserats in i dessa tankar. Därför har vi i dag en 60-tals generation som styr svenska folket med järnhand utan misskund med de svaga.