Google

Translate blog

torsdag 7 januari 2010

Vad är en ny möjlighet Reinfeldt och för vem


Den offentliga Nyttan är den högsta offentliga moralen.

Ord sagda av Helvetius, en mycket intressant filosof som levde på 1700-talet och var unik i många stycken i sin världssyn.

Han var en av de 1700-tals filosofer som påpekade nyttans princip. Största möjliga lycka åt så många som möjligt även om det innebar att det resulterade i att några då fick det uselt. Utilitarismens princip om det goda.

Vi ser i dag åter denna syn i vårt land. Största möjliga lycka ekonomiskt för de som har lyckats i livet att få ett avlönat arbete eller bli egna företagare med vinst.

Alliansens ideologi är att ge maximal vinst för de flesta människor. De flesta tillhör dessa grupper men någon måste betala och få det sämre. De som har måste känna sig privilegierade och då måste andra känna sig segregerade.

Det blev de sjuka och arbetslösa som värderades som mindre värda och fick det sämre. Ja även pensionärer fick det sämre.

Man införde mantrat jobblinjen som skiljemärke mellan människors värde.

Där är vi idag. Människor ser detta som största möjliga lycka för flertalet. De som hamnar utanför ska skylla sig själva enligt denna dogm.

Sjuka ska ges möjlighet till en andra chans sa Alliansen och drog bort sjukskrivningens längd.

En ny chans?? Ja om de var friska så självklart. Men nu är det sjuka som vägras ses som sjuka. Vilken ny chans blir det då??