Google

Translate blog

lördag 9 januari 2010

Hegel såg Förnuftet som världens väsen genomsyrande allt.


Hegel Såg utvecklingen i samhälle och historia som utgånget från en tes som övergick i en antites vilka för jämviktens skulle blev till en syntes vilken sedan blev den nya tesen osv.

Från denna utveckling var det förnuftet som var det ledande och från vilket allt utvecklades vidare till ett allt bättre samhälle och där slutet var ett uppgående i förnuftet. Den gudsmakt som var allts källa och varifrån förnuftet hade utgått och fortsatte utvecklas.

Utifrån denna teori kom sedan Karl Marx att arbeta fram sin världsbild men då utifrån kapitalets tankegångar och dess utvecklingskedja historiskt som mänskligt där målet måste bli kommunismens förlovade land.

Hegel var inte kommunist men hans tankar kunde användas av andra för helt andra teorier. Bara man använde kärnan i den. Tes, antites och syntes. Detta kan användas inom allt för förklaring av det mesta. Lärande, teknik ja vad som helst om man vill.