Google

Translate blog

söndag 10 januari 2010

Hembygd kan innebära idyll eller skräck och fasa


Beroende på plats, föräldrar, kompisar och ekonomi kan hembygden ses i ett skimmer av nostalgi eller fasa.

Alla har vi något minne av hembygden som gör att vi ser på den på något sätt.

Den som flyttat runt hela sin barndom har ändå någon plats som denne refererar till som den bästa platsen

Ingen är utan hembygd. Platsen vi aldrig vill återvända till eller platsen vi alltid önskar återvända till om så bara i dagdrömmen.