Google

Translate blog

måndag 11 januari 2010

Kunskap skapas utifrån vilka vi är.


Vi försöker alltid placera in ny kunskap inom de ramar vi upplever och ser på tillvaron. Men vi är inte öppna för helt ny kunskap eller omarbetad syn på tillvaron. Detta ju äldre vi är.

Vi önskar se den verklighet och de värderingar vi socialiserats in i en gång. Men det blir allt svårare i en föränderlig värld som vår värld är i dag.

Därför flyr många in i konservativa uppfattningar som inte leder till en bättre tillvaro men som kanske innehållsmässigt känns igen från långt tillbaks.

Kan det vara anledningen till att pensionärer är borgerliga och stöder Alliansens politik fast de inte fått den skattesänkning som de som lyckats få ett avlönat arbete har fått?

Jag tror det. Många äldre har växt upp i ett samhälle där arbete var självklart att få och kan inte förstå att det inte är så längre.

Därför misstänker många att arbetslöshet är likställt med arbetsskygghet och så röstar pensionären på Alliansen för att de ser dessa som de som kan tvinga arbetsskygga i arbete. Det handlar om människosyn, en syn Alliansen utnyttjar fast det även bland dem måste finnas de som har arbetslösa i omgivningen och upplever sanningen om detta.