Google

Translate blog

torsdag 14 januari 2010

Att fostra till humanitet.


Innebär att fostra till förstående av och medkänsla med andra människor. Ord som kommer från filosofen Johan Gotfried Herder som levde under 1700-talet.

Ord som vi sedan dess sett ickegällande inom både socialt umgänge och politiska åskådningar.

Medkänsla fanns knappast med judarna under andra världskriget, de politiskt oliktänkande under sovjettiden eller under ex skräckväldet i Kambodja.

Men ännu i dag ser vi denna brist på medkänsla inom politiska riktningar.

I dagens så kallade Nya moderater som med sin svans (de övriga borgerliga partierna) regerar i dag inte utefter människors lika värde princip. De gamla borgarna som var i maktposition under 60-90 talet skulle aldrig haft en så kall människosyn som dessa 60talister som nu styr har.

Ingen misskund med arbetslösa. Ingen misskund med svårt sjuka eller sjuka överhuvudtaget. Segregering av människor utefter enbart kriteriet jobb eller inte anställning.

Ett sjukt, mycket sjukt ideologiskt tänkande som skrämmer till illamående.

Att fostra till förståelse för de som inte har allt serverat på silverfat borde göras och hade detta gjorts under sjuttiotalets skoltid hade vi kanske sluppit dessa avarter på människosyn och segregering vi nu ser i dagens politiska system i Sverige.

Vi hade kanske fortfarande haft en regering, socialdemokratisk eller borgerlig, med en medkännande och förstående syn på de svaga och inte tvärtom.

Skolans roll i uppfostran av ansvarskännande människor visar här på hur viktigt det är. Flumpedagogiken under sjuttiotalet har skapat politiker och ideologier av det slag som sparkar på sjuka och arbetslösa och segregerar dessa till sammans med pensionärer som icke önskvärda.