Google

Translate blog

lördag 16 januari 2010

Finns eller har det funnits en underjordisk levnadsplats för människor?


Jules Verne fantiserade om detta i boken ”Till Jordens Medelpunkt”.

Sedan dess har forskare upptäckt liv på de mest oväntade platser även långt in i jorden bland mörker och ogästvänlig miljö.

Platser ingen för bara några årtionden ansåg vara möjliga för liv. Intelligent liv som i Vernes bok från 1874 har inte hittats men ändå liv av skilda slag.

Kan människan även ha levt långt ner i marken en gång? Underjordiska städer från antikens dagar finns. Kanske det finns mer under oss på någon plats än vi kan tänka oss. Kanske det finns möjlighet till underjordiskt liv på Månen, Mars och andra platser i vårt solsystem.

Ingen vet men allt verkar möjligt och nästan inget omöjligt.