Google

Translate blog

söndag 17 januari 2010

Parapsykologi är det meningsfullt?


I alla tider har människan sökt bekräftelse på ett liv efter detta. Parapsykologer har forskat om tankeöverföring med mera. Spådomars konkretism med mera med mera.

Inget har ännu bevisats om sanningshalterna i dessa alster. Allt är tro och vill man tro så fungerar det självklart likt det mesta av likalydande som örter och folktro inom medicin.

Allt är samma andas barn. Trons makt över förnuftet.

Det konstiga är att fler tror på detta och likalydande new age rörelser än på den gamla traditionella religionen.

Säkert beroende på att det i den kristna läran varken finns själavandring eller spådomstroende. Av den anledningen ses kristendomen som tråkig och mindre fantasieggande än ovanstående.

Människor i dag önskar snabba spännande svar på sina frågor och då är new age exempelvis mer intressant då här hela tiden kommer nya troenden inom mystik och alternativmedicin vilka även är mer spännande än den vanliga sjukvården.

Detta då här kommer nya massagetekniker och alternativa metoder hela tiden som människor ser som spännande att testa och alltid är det någon som upplever någon positiv effekt av beröringar och örters smak.