Google

Translate blog

måndag 18 januari 2010

Historien upprepar sig genom karismatiska ledare inom Alliansen.


Att se ner på de som ses som tärande och onödiga i samhället har många gånger slutat med försök till utrotning av desamma. Vi har sett judeförföljelserna under 30-40 talets Europa.

Dessa började med att den tidens tyska regering misstänkliggjorde judarna som parasiter som utnyttjade det tyska samhället.

Kommunismen var densamma, här sågs kapitalisterna som utsugare och målet var att utrota dessa.

I dag ses i vårt land arbetslösa, sjuka och pensionärer som tärande och behandlas därmed som mindre värda genom att de ska sorteras skattemässigt. Den som inte har lyckats mygla sig, haft kontakter eller tur till ett arbete med lön ses som ickedugande och ska bestraffas med en annan skatteskala, mindre möjlighet till försörjning på sina bidrag mm.

Bidrag ska nu ses som ett fult skambelagt begrepp. Alliansens politik är skrämmande genom sitt människoförakt. Få ser detta, utan ser bara till sina egna fördelar genom jobbskatteavdraget.

Men politiken kan bli en början till en hård politik av samma slag eller liknande som en gång fick näring i Europa under 1930-talet. Hur detta slutade med en karismatisk ledare vet vi idag. En karismatisk ledare som lyckas få människor att dela sin människosyn är farligt om denna syn innebär en sortering av människor.

De ledande personligheterna (två män, Borg och Reinfeldt) inom Alliansen är karismatiska och det är genom detta de lyckats få svenska folket att stötta en politik som sorterar svenskar i tärande som ska behandlas därefter ekonomiskt och närande som ska ha fördelar.