Google

Translate blog

onsdag 20 januari 2010

Skandinavismen innebar att bli stolt som nordbo.


För inte så länge sedan ansågs Atlantis ha funnits i Skandinavien. För inte så länge sedan ansågs människans kultur ha uppstått från skandinaver.

Tiden var början av 1600-talet och stjärnan i denna syn kom från Olof Rudbeck d.ä.

Det var under Sveriges stormaktstid och allt gott sågs ha kommit från vårt skandinaviska folkarv som gick tillbaks ända till Adam och Eva.

Sverige sågs som civilisationens vagga. Säkert låg detta synsätt, och kanske finns det till en viss del ännu kvar, i den svenska folksjälen, att vi är bättre än andra och har ett bättre samhälle än andra.

Kanske det var detta synsätt, präglat sedan generationer som fick svenska folket att önska mer än andra folk och folkhemstanken därmed föddes. Vi var ju folkhemmet på jorden i vårt undermedvetna nedärvt sedan Rudbecks tids propaganda.

Det höll tills vi fick egoismens människor i maktposition år 2006. I dag ses de ha gått för långt då opinionsmätningarna visar att folk inte vill tvinga sjuka ut i arbetslöshetsersättning eller socialbidragsberoende utan anser det bättre de är sjukskrivna vid sjukdom.

Att sedan inte svenska folket reagerat lika för att arbetslösa ska ha en rimlig trygghet i det helvete som de upplever i sitt utanförskap är en annan historia. Här har regeringen lyckats med sin propaganda att arbetslösa är arbetsslöa och ska tvingas ut på en arbetsmarknad de lyckats få svenska folket att tro finns.

Men tron på Sverige som en välfärdsstat för alla har för alltid kraschat. Kunde vi få en politik som Alliansen att få mandat så kan det ske igen, människan lär sig aldrig utan tänker generation för generation bara på de sina och sina egna fördelar på bekostnad av andras.

Mitt tips är att Alliansens agenda kommer att finnas kvar ytterligare en mandat period sedan försvinner eländet men återkommer i nyskapande form till glädje för nästa generation egoister om någon generation eller två.