Google

Translate blog

söndag 31 januari 2010

Varifrån kommer idén?


Var kommer en idé från? Förförståelse som bearbetas med nya intryck och ger en ny utsaga? Kanske.

Kan det finnas arvsanlag som ger vissa personer nya infallsvinklar på gamla lösningar eller ger helt nya lösningar på en fantasi som setts omöjlig att förverkliga? Ja jag tror det.

Livet och livsmöjligheterna förändras hela tiden. Man kan benämna det evolution eller en inneboende livsvilja och experimentlusta i allt skapat av en skapare, kallad GUD.

Denna experimentlusta och förändringsbenägenhet finns då inlagt i människors gener. Vi är den art på jorden som kan förändra och experimentera just för att vi fått den möjligheten genom en hjärna som har möjligheter till detta.

Vi ser numera också hur detta förändringsbenägna i våra gener har exalterat till snart okontrollerade former. Allt ska i dag förändras, arbetsplatser och även fungerande tekniska ting ska förändras till något helt nytt som vi bör bli beroende av.

JA exemplen är många.

Idén är därför något som finns inbyggt i människan i form av tvingande förändringsbenägenhet. Hur dessa idéer uppkommer bör därför vara programmerat i våra gener. En idégen finns säkert hos alla, mer eller mindre stark, som kan fås att fungera i rätt miljö där möjligheten finns att förändra mer än i fantasin.

Varför den finns är en annan fråga som jag inte har en aning om.