Google

Translate blog

måndag 1 februari 2010

Platon var inte själv filosof utan nedtecknare av Sokrates.


Han nedtecknade ur minnet, eller av egen närvaro och genom att tala med de som träffat Sokrates, dennes tankar. Han undervisade även om Sokrates filosofi.

Men var själv inte filosof enligt mig. Läs hans böcker, i alla finns samtal mellan Sokrates och andra, aldrig samtal där Platon har någon egen filosofi.

Sokrates kan jämföras med Jesus. Han skrev aldrig ner sina tankar. Det gjorde däremot hans lärljungar. Platon kan jämföras med Petrus i Nya testamentet även denne skrev ner sina kunskaper om sin läromästare och undervisade dennes tankar.

Sokrates var liksom Aristoteles stora tänkare som påverkat vår civilisation mer än vad vi tror idéhistoriskt. Platon var nedtecknare och pedagog.

Efter att ha läst Paltons skrifter är jag övertygad om detta.