Google

Translate blog

onsdag 3 februari 2010

Varför har du hämningar?


Den som inte har hämningar tycker inte något är pinsamt. Denne har heller ingen humor av slaget fräcka vitsar.

Däremot kan denne få större möjligheter att få utlopp för sina fantasier inom sex exempelvis. Rakt på sak söker den partner och frågar rakt ut om hur och när. Denne person får även betydligt fler möjligheter inom alla områden i livet då den lärt sig att ta för sig.

Men varför har då en del hämningar i vårt samhälle av i dag? Säkert är det arv och miljö som spökar. I en icketillåtande miljö eller i en dubbelmoralmiljö kan hämningar frodas.

Värst är det om barn och ungdomar socialiseras in i en sådan miljö. Då kan det bli en livslång hämning som kan ge utlopp för allehanda problem i livet. Förr hysteri idag utbränning eller ex fibromyalgi.

Människan är förunderlig. De plågar andra och sig själva och kallar det rätt och riktigt eller med ett annat ord moral.