Google

Translate blog

fredag 5 februari 2010

Att meddela något är att göra sig hörd. Men hur görs det bäst?


Att vilja meddela någon något innebär att ta ett beslut på hur det ska meddelas för att uppfattas rätt.

Ska man ringa och tala om vad man vill rätt upp och ner utan att först ha tänkt ut hur det ska förmedlas? Ska man skriva ner vad man vill först för att se om det blir några oklarheter när man läser det för att sedan antingen sända, visa eller läsa upp texten?

Detta tror jag är bäst sätt att meddela någon något om det nu inte är något banalt som ska meddelas som hur mår du, var är du eller kan du komma vid den eller den tiden. Såkallade korta frågor där man inte kan missuppfattas men heller inte förmedlar något av större viktigheter. Mest dösnack.

Av samma slag som de mesta av smsande. Korta meddelanden av mindre vikt, mest hälsningar. Att försöka förklara något genom sms är dåraktigt. Korta meddelanden som kanske ses långt efter att de sänts och som kan uppfattas och missuppfattas hur som helst.

Nej, då är telefonsamtalet 100 % bättre att använda än sms:et.

Texten också självfallet men den tar längre tid att förmedla och behövs mest när man har något ytterst viktigt att meddela som inte får missuppfattas vilket naturligtvis kan göras ändå.

Inga garantier finns i förmedling av kommunikation, mottagaren kan medvetet eller omedvetet tolka fel hur tydliga informationer denne än får.