Google

Translate blog

lördag 6 februari 2010

Carl Johan Höjer (1753-1830) ville införa elevdomstolar.


Det var i Stockholms storskola i vilken han var rektor som han önskade införa bland annat elevdomstolar.

Kan det vara något? Det finns ju elevråd i många skolor och då kan man se möjligheter till all slags elevuppdrag, även domstolar. Inte i den bemärkelsen som juridiskt dömande. Men elevrådsdomstolar där den som mobbar, förstör eller stör får stå till svars. En försvarare och en åklagare bör utses och även en jury. Straff kan vara att städa upp, be om ursäkt mm.

Detta skulle även vara lärorikt i så måtto att eleven fick lära sig något om hur det i verkligheten ser ut i en domstol och att straff utmätts vid brott mot regler och lagar. Självfallet måste eleverna då ha klart för sig vilka regler som gäller på skolan.

Mobbing, förstörelse mm ska vara straffbelagda. Säkert kommer många som ställs inför elevdomstolen att lära sig ett och annat. Kanske en bra idé att genomföra från en viss ålder i skolorna, kanske högstadiet är rätt åldersgrupp.