Google

Translate blog

måndag 8 februari 2010

Är du som Alliansen idealist eller ser du verkligheten som en realist?


När ideologi går före sunt förnuft får vi ett segregerat samhälle likt det vi idag fått med Alliansens fördelningspolitik. Ideologin är arbetslinjen vilket innebär mer till de som har arbete, mindre till sjuka, arbetslösa och pensionärer.

Ideologin är stenhård, utan empati och förståelse för de som inte kan få arbete, inte är friska eller kommit upp i en ålder då arbete inte är realistiskt varken för hälsa eller av den anledningen att de då stoppar nya generationers inträdesmöjligheter på arbetsmarknaden.

Arbeten (betalda) är en begränsad möjlighet. Det finns inte obegränsade möjligheter till betalda arbeten. Därför är politiken i dag omänsklig, ogenomtänkt och enbart en ideologi av personer som aldrig upplevt arbetslöshet och därför ser arbetslösa som ickearbetsvilliga om de inte får mindre möjligheter att klara sig utan ett arbete.

Realister finns det få av inom politiken i dag. Det har inte funnits på minst 20 år. Tyvärr och till plåga och pina för dagens svenskar med undantag av de bortskämda personer som aldrig varit arbetslösa och därför ser sig som osårbara och tror att sjukdom och arbetslöshet är ett sätt att slippa arbeta.

Att förverkliga en idé kan inte alla.


Detta kan vara oövervinnerligt för många. Att testa den utanför fantasin kan vara en fantasi det med.

Motsatsen den som förverkligar sina idéer prövar sina vingar kallas kreativa företagare utan att man för den skull bör se företagande som synonymt med att vara egen företagare.

Idéer kan vara av alla slag inte bara ett sätt att tjäna pengar på. Det kan vara att tillfredställa något man är nyfiken på att testa. Upplevelsesökande i smått som stort.

Vad är du, en fantasirik drömmare eller en kreativ testare? Fråga dig själv, bara du kan svara på det genom att se på hur ditt liv utvecklats.