Google

Translate blog

fredag 12 februari 2010

Att imitera är att förödmjuka eller göra sig rolig över någon annan.


När man imiterar någon får andra roligt på den som imiteras bekostnad. Man kan undra om inte även detta kan falla under diskriminering?

Visst är det en lek och politiker kan inte anmäla om någon retar sig på dem eller skrattar åt dem.

De är offentliga personer och det är nästan bara hot som är förbjudna att rikta mot dessa.

Men skulle någon göra någon ickepolitiker eller annan ickeoffentlig person till åtlöje är det risk för domstol om någon anmäler det.

Detta kanske inte de som önskar bli politiker alltid räknar med eller förstår, vad en offentlig person är och hur påpassad denne är.

Så ska det självfallet även vara, den som står upp offentligt med sina åsikter måste vara beredd på att det finns motsatta åsikter. Hade det inte funnits detta skulle politik varit meningslös och då behövde vi varken haft lagar, regler eller avtal.

Allt skulle fungerat till allas belåtenhet ändå. En utopi som inte kan ses som mänsklig. Kanske det finns varelser någonstans där detta är helt naturligt men det är det inte på vår livsplanet, tvärtom.