Google

Translate blog

lördag 13 februari 2010

Individualisering innebär ensamhet.


Detta då det innebär att satsa på sig själv vilket innebär att slå sig före någon annan som önskar det samma inom samma område och plats.

Undantag finns om din idé är ensam och ingen annan haft den tidigare. Men det är unikt och även då måste du slå dig fram för att få intresse för din idé. Om den realiseras kommer den att ta en plats från någon annan beprövad idé och så har du konkurrerat ut någon annan. Så även här slår du ut någon annan.

Individualisering blir synonymt med egoism. Förverkligande ensamhet.

Vi ser mycket av detta i dag då samhället i stort kräver detta av dig om du ska få arbete (flytta till okänd ort). Ska kunna vårda dina relationer som hela tiden måste förändras på grund av bl.a. förverkligande eller förflyttningar.

Därav får människan en stresstillvaro. Spänningen i att leva enligt föregående kan i början ge tillfredställelse men med tiden blir det bara tomhet och otillräcklighetskänsla.