Google

Translate blog

söndag 14 februari 2010

Maktsträvan för vad och vem


Makt vad är det? Kanske att ha möjlighet att välja det man vill. Kanske att ta vad man vill från andra. Kanske att kunna vara sig själv utan att riskera något. Säkert att kunna få andra att göra det man önskar.

Hur detta går till kan vara på olika vis. Men varför strävar många efter makt?

Är det för tillfredställelse av att se sig som förmer än andra? För en del, säkert.

Kan det vara av sadistiska skäl att känna tillfredställelse över att ha makt över andra? Säkert, för en del.

Kan det vara ett behov av att visa sig förmer efter att ha behandlats illa som barn? Säkert, för många.

Men det största anledningen tror jag är för att få ett bekvämt liv. Men blir det så?

Knappast då behov som tillfredsställs skapar nya behov så även maktmänniskan kommer aldrig att bli nöjd utan likt vi andra fortsätta att söka det ultimata målet för att äntligen bli nöjd. Men aldrig nå det.