Google

Translate blog

tisdag 16 februari 2010

Att lära sig underkastelse i ett utanförskap.


I dag har detta tyvärr blivit tvingande om man är långtidsarbetslös eller långtidssjuk. Den som inte kan acceptera detta att underkasta sig ekonomisk nedvärdering och kanske i slutändan försörjningsstöd på låg nivå kommer att knäckas.

Självmord sker utefter detta, flertalet döljs självfallet av anhöriga. Dessa förstår kanske inte alltid varför personen tog sitt liv. Men i dag är många anledningar just Alliansens segregerande politik av de som ej har ett arbete. Arbetslinjen betyder att de som inte har ett arbete ska segregeras till parasit. Så enkel är förklaringen.

Det innebär att många människor lär sig att se ner på sig själva. Konstigt vore det annars då regeringen lär ut att de som inte har arbete har inte ett lika stort människovärde som de som arbetar för en lön.

Underkastelse har de svaga och fattiga alltid fått lära sig. Tig och lid var och blev nu igen honnörsordet. Se dig som mindre värd. Mitt råd är att detta måste de som segregerats lära sig för att överleva.

Svenska folket har en majoritet i dag för denna samhällssyn. Då kan medmänsklighet med alla inte finnas. Tyvärr tror jag denna syn kommer att skärpas och den som tror på en ny politik efter valet blir besviken.

Att höja skatten knäcker en ny regim. Alliansen räknade ut att det inte ska finnas pengar att återställa bidragen om de skulle förlora valet. Alliansens ledare är hyperintelligenta. Resten av dem är mer eller mindre jasägare och en svans som inte tänker mer än på sig själva. Ideologin sitter i ledningen, inte bland väljarna.