Google

Translate blog

torsdag 18 februari 2010

Vill du snabbt få ett Aktiebolag att arbeta med?


Sa du nej? Är du tveksam? Vet du för lite om det? Är du nyfiken på att starta eget?

Vill du veta mer? Det finns ett enkelt sätt att starta aktiebolag.

Om du tycker det är för omständigt att starta ett nytt bolag och snabbt önskar komma igång då finns en lösning även för dig. Man kan köpa aktiebolag. Köp ett färdigt bolag och kom igång nu.

Varför gå omkring och hoppas på att någon företagare önskar din arbetskraft. Alla företagare var nya en gång och skapade sina bolag från i många fall en idé de trodde på eller en investering de såg som spännande.

Den möjligheten har alla och den har du. Gör slag i saken i dag! Du har bara ett liv varför inte göra så mycket av det som möjligt.

Bli företagare. Bli din egen. Var man och kvinna är sin egen lyckas smed heter det ju.

Här finns hjälpen för att komma i gång.

Sammanhållning mot det som upplevs som främmande,


är att organisera sig mot det man inte förstår eller kan ta till sig. Främlingsfientlighet är ett sådant område. Man förstår inte varför det kommer flyktingar och man ser dem som ett hot mot sin egen existens och så söker man stöd i sin rädsla bland likatänkande.

Detta gör att man tillsammans med dessa får än mer misstro och oförmåga att se positivt på de som kommer. Man ser dem som hot mot välfärd, sjukvård och arbetstillfällen och så segregerar man dem med allt vad problem som då uppstår i mänskligt lidande.

I dag görs samma sak även mot infödda svenskar som inte har någon bakgrund utanför Sverige så långt man kan se det i släkterna. Långtidsarbetslösa, långtidssjuka och pensionärer.

Hur kunde det bli så i dag, då vi ska ses som ett upplyst samhälle? Jag tror att det kommer ur främlingsfientlighet. Denna finns i dag till betydligt större del än tidigare och då detta fått fotfäste är steget till fientlighet mot andra grupper inte långt.

I dag har även regeringen gjort att det är helt ok att diskriminera och se ner på långtidsarbetslösa och långtidssjuka. Ser vi på de långtidsarbetslösa är diskrimineringen så stor att media inte ens nämner denna grupp. Det nya Sverige är inte allas Sverige.