Google

Translate blog

fredag 19 februari 2010

Har du en instinkt och mot vad.


Instinkt mot, för, vad? Det mesta anser jag. Du reagerar utefter hur dina gener är programmerade både från tidernas begynnelse till i vilken släkt du är uppfödd i.

Fobier är något som programmerats in genom arv i vissa släkter. Därför går många gånger fobier i arv.

Men även sjukdomar. Ditt DNA gör dig sjuk om det finns vissa strängar i din arvsmassa. Instinktivt blir du höjdrädd om detta ärvts in i din släktgren eller muterats in.

Mutation och instinktskillnader kan vara samma sak. Ingen vet men nog är det tankar man kan fundera över.