Google

Translate blog

lördag 20 februari 2010

Intellektmysteriet i förhållande till intelligensmysteriet.


Intellektet är det som många filosofer sett som det som människan kan styra med sin vilja. Valmöjligheten. Aristoteles såg det så.

Intelligens är hur vi tänker och resonerar, drar slutsatser mm.

Man kan se det som att högt IQ är intelligens. Medan intellekt är något alla har och då ser jag även som att många djur har kan ha detta. Men djur bör kanske ses som instinktiva, inte intellektuella. Om man tolkar begreppet enligt Aristoteles.

I dag ses många gånger begreppen som likställda. Man talar om någon som intellektuell och menar då knappast detta som synonymt till fri vilja.

Men mycket är sagt, betydelserna har skiftat genom historien. Begreppen har gått in i varandra och vad som är rätt eller fel beror på tid och vad man själv lärt sig att lägga in i begreppen. Se här på lite diskussion om desamma.