Google

Translate blog

måndag 22 februari 2010

Visar du intresse?


När du sitter på en anställningsintervju eller framför den du är förälskad i visar du då ditt intresse eller försöker du dölja det?

I jobbintervjun gör du säkert vad du kan för att visa ett intresse om du inte varit på så många intervjuer och fått avslag att du redan på förhand ser intervjun som en rutin som ingenstans leder.

Tänker du så ger du en bild av ointresse och frånvaro och får garanterat inte jobbet om nu inte den som intervjuar är totalt värdelös på att tolka tecken och människor. Sådana finns nämligen också men få av dessa hamnar i en position som anställare.

När det gäller den du är kär i så finns det många som försöker dölja detta för att inte få avslag och bli ratade vilket kan vara smärtsamt. Man är rädd för att göra bort sig. Detta är anledningen till att så många aldrig fick den de var äkta förälskade i utan istället valde någon som de var kompis med.

Man bör dock veta att den du känner himlastormande kärlek och dragningskraft till ofta sänder ut signaler omedvetet som skapar ditt intresse. Ofta finns intresset även hos den som sänder ut signalerna men intresset är en retning som inte alltid känns men kan väckas till liv. Det finns något från båda parter för att intresse ska uppstå hos båda eller först den ena.

Därför bör man ta chansen att lära känna en sådan person, från båda finns något slag av dragningskraft och från båda en rädsla från att ta första steget. Tankar att tänka och agera utefter för alla människor anser jag.