Google

Translate blog

onsdag 24 februari 2010

Iakttag dig själv.


Kan du komma fram till hur du ser på dig själv och hur andra ser på dig, då har du hittat dig själv.

Men detta är en omöjlighet. Den du är och ger intryck av att vara skiljer utifrån vem som skulle besvara frågan.

Du bedöms oftast efter första intrycket och vid det tillfället var du kanske utåtriktad, deppig, nyfiken etc. Den som då bedömde dig har sedan svårt att ändra på denna första bedömning.

Alla människor är olika och av den anledningen blir du bedömd olikt av olika människor därav dras du själv till vissa och känner motvilja mot andra.

Denna bedömning visar sig efter en längre tid ofta vara fel. Ibland katastrofalt fel.

Hur du bedömer dig själv är subjektivt och skiljer sig från ibland minut för minut men alltid olika efter tid som gått. Hur många skrattar inte åt sig själv när de ser på sitt yttre på gamla fotoalbum? För min del ser jag detta som otroligt tragiskt.