Google

Translate blog

torsdag 25 februari 2010

Vad driver dig till att handla som du gör?


Intresse, rädsla, överlevnadsinstinkt, fobier eller något annat.

Detta något kan vara rutin och gammal vana konstruerad i din barn och ungdomstid.

Miljöpåverkan, men även arvsanlag i betydelsen att så har dina förfäder reagerat i långa tider på samma stimulans eller retning.

Här kommer då frågan om kriminalitet är något som ärvs eller är det något som kulturellt påverkat en person.

Säkert finns i generna även större möjlighet för vissa att bli kriminella. Men det behövs rätt miljö för att det ska bli så. Många gånger växer den kriminelle upp i sådan miljö och så har vi fått ännu en fängelsekund till våra fängelser och väktare på dessa.

Allt kan ärvas och vid rätt stimulerande miljö för arvsanlaget kommer detta att blomma ut. I annat fall kan det undertryckas eller aldrig komma upp till ytan.