Google

Translate blog

söndag 28 februari 2010

Hur många ”Jag” är du?


Vi visar medvetet eller omedvetet upp olika sidor av oss själva i förhållande till den situation vi befinner oss i.

Detta är inget konstigt. Man kan utefter detta ställa sig frågan; Vem är jag? Vem är du?

Hur många ”Jag” finns inom var och en av oss? Kan psykiska åkommor bero på att något av dessa ”Jag” inte klarar av en viss situation. Kan fobier bero på att ett av dessa ”Jag” inte klarar av att samverka med personligheten som måste ses som en sammanhållning av alla dessa Jag.

Tankar som kanske kan funderas över.