Google

Translate blog

måndag 1 mars 2010

Är begåvade bäst på att ta initiativ och att hjälpa andra?


Begåvning vad är det? Kan man se det som att kunna dra slutsatser som fungerar och använda dessa för egna eller andras syften?

Gör man det, då kan man dra slutsatsen att begåvning innebär en möjlighet att hjälpa andra. Vi har ex läkare utan gränser, nog kan man se de läkare och den sjukvårdspersonal som ingår här som begåvade. Läkarstudier ex är inte möjliga för alla att genomgå.

När det sedan gäller alla hjälporganisationer som samlar in pengar är det ofta begåvade som en gång startat dessa. De arbetar med att samla in medel och detta kan alla människor göra utan att behöva arbeta praktiskt för de behövande.

Det finns även volontärer etc. som arbetar under några år för behövande, ofta är detta äventyrslystna ungdomar som vill ut i världen och rätta till fel som de i sin ungdom och mognad till vuxna upplever att världen har. Varför ska det finnas fattiga frågar de sig. Men efter några år svalnar oftast intresset och de ger kanske något i en insamling ibland men har slutat att praktiskt ta tag i problemen.

Därefter finns kyrkan, här ses hjälpandet som en plikt som god kristen. Sist men inte minst finns i dag arbetslösa som sänds in i organisationer som Röda Korset m.fl. för att hjälpa till att sälja i deras second hand butiker för att den vägen få in medel. Dessa gör sina uppgifter för att få ersättning av a-kassan.

Detta var lite om begåvning och hjälparbete. Initiativ till detta och hur och varför detta kan ha blivit till.