Google

Translate blog

onsdag 3 mars 2010

Vad är svenska språket?


Ett sammelsurium av olika dialekter och modeord eller en bestämd rikssvenska?

Rikssvenskan som är en dialekt vilken är menad som förståelig för alla oberoende var i landet personen bor och vilket även är den dialekt som lärs ut till de som önskar lära svenska språket.

Rikssvenskan är därför den dialekt som bestämts som rikets språk. Varför det är just denna dialekt och inte ex någon av de skånska dialekterna beror självfallet på att makten sedan länge suttit i Stockholm. Rikssvenskan är därför en dialekt som finns i Stockholm, däremot inte sagt, vilket alla vet, att det inte finns fler dialekter i Stockholmsområdet.

Men är då rikssvenskan det genuint svenskaste av dialekterna i Sverige? Knappast. Det genuint svenskaste finns inte. Dialekterna är otaliga och ingen kan ses som svenskare än någon annan. Däremot är dialekterna på väg att utjämnas och troligen kommer de att med tiden försvinna till fördel för någon dialekt som kommer att vara mycket lik rikssvenskan.

Detta därför att samhället mer och mer blir rörligt och ungdomar i dag försöker att i många fall motarbeta sin egen dialekt när de flyttar på sig men även annars till en rikssvensk dialekt.

Någon eller några generationer framåt kommer därför dialekter att vara mycket sällsynta. I förlängningen kommer svenska språket att bli en sammanblandning med det engelska språket och ännu längre fram i tiden kommer engelska troligen att bli det rikssvenska språket. Men då talar vi om 4 a 5 generationer fram i tiden.