Google

Translate blog

fredag 5 mars 2010

Kamratskapet är ett ursållningsförfarande


Vem vill du ha som kamrat? Vem vill ha dig som kamrat? Det är inte alltid samma person.

Ibland önskar du bli kamrat med någon för att det ger status, är lönande eller för att ni har samma intressen. Ja egentligen är det alltid något av detta som gör er som kamrater.

Arbetskamrater däremot är något påtvingat. Att söka en käresta är även det något annat då detta är attraktion som gör detta intressant.

Men kamrat av samma eller olika kön är något som båda måste se något värde i eller av för att det ska ske.

Vem är du kamrat med eller kanske bättre uttryckt vän med? Varför just denne eller dessa? Vad ser du i dem vad ser de i dig? Det finns någon ursprunglig anledning, sök den för att förstå dig själv.