Google

Translate blog

lördag 6 mars 2010

Lagens Mål


Målet är att straffa för att ge ickekriminella en tankeställare innan de frestas till brott. De ska tänka efter om det är värt risken att hamna bakom lås och bom eller böta en straffbot.

Lagens mål är att lagar ska kunna följas utan allt för mycket obekväma eller motsägelsefulla paragrafer. Detta kan diskuteras utifrån hur advokater kan vrida och vända på dessa till sin klients fördel.

Där av måste lagar skrivas om utefter hur de tolkas och omtolkas.

Lagens mål är ett rättvist samhälle. Dit har vi inte nått och kommer aldrig att nå då lagar omtolkas över tid och där av förändras hela tiden. Ingen kan heller hålla reda på alla lagar då de hela tiden nya kommer och kravet är att alla ska veta och hålla reda på dessa för att slippa påföljder.

Detta är lika omöjligt som att ha en lagbok i huvudet som uppdateras dagligen. Ingen vet vilka lagar som finns i sin helhet och därför blir lagöverträdelser relativt bedömda eller inte bedömda alls i många fall.