Google

Translate blog

söndag 7 mars 2010

Kartläggning av livet


Många planerar redan sitt liv som barn och då oftast utefter hur föräldrarnas liv ser ut, senare omplaneras det i protest mot hur föräldrarnas liv ser ut när barnet blir tonåring.

Ytterligare omarbetas planerna efter mode, tendenser och kompisar, idoler mm.

Men oberoende av hur planerna organiseras blir resultatet alltid något annat. Människan spår Gud rår kan i många fall vara något att tänka utefter oberoende av religiositet eller inte. Slumpen anser många att det är som fått dem att hamna på en viss plats som de inte kunnat förutse.

Men slump eller inte så är det många små handlingar och val som gjort att man hamnat där man är. Inte alltid egna val, utan ofta andras val när de omplanerat sina liv eller vanligast ett konsensus av detsamma. Att agera påverkar inte bara en själv utan även andra, okända som familjemedlemmar.

En kartläggning av livet kan därför inte göras i förväg bara en förhoppningskarta av vad man önskar just då. Kartläggning kan däremot göras bakåt. Men en förståelse av varför det blev som det blev är svårare att kartlägga, då så många små detaljer i en lång kedja har gjort att just du och även jag just nu gör det vi gör och är de vi är.