Google

Translate blog

söndag 21 mars 2010

Sammanslutningar av likartade, var hör du hemma?


Grupperingar finns av skilda slag. Då människan är en social varelse och utöver det en gruppvarelse gör det att man söker sig till likar inom något område för att bli bekräftad.

Bekräftad som en i en grupp i en sammanslutning av likasinnade. Förening, vänskapsband, släkt, fotbollsfan eller vad som helst där man är mer än två.

Två blir ett par men knappast en sammanslutning av en grupp. Med tre och fler kan man dock benämna sig en grupp.

Ensam bryter däremot gruppvarelsen människan ihop eller kollapsar till en egenkonstruerad verklighet och ses som udda av andra av den anledningen att den ensamme blir udda på ett eller annat sätt.

Men att hitta den grupp eller sammanslutning där man känner sig hemma kan vara svårt. Man kan ju inte bara acceptera en viss hållningspunkt för att accepteras. Många gör det men den som gör det mår inte bra och blir en medlem som används för andras syften utan att dela dessa.

Många i dag hoppar dock från den ena gruppen till den andra då intressen skiftar, experimentlustan är stor och oron i vårt sociala samhälle är enorm genom den förändringshysteri som kräver offer över hela vår sociala urbana hela tiden föränderliga samhällssystem.