Google

Translate blog

måndag 22 mars 2010

Varför fick vi rastänkande och hur kunde den fortleva i vår tid?


Varför söker människan åtskillnader där inga finns? Troligen för att se sig själv som förmer än någon annan.

Att då segregera människor i värde som ex i dagens politik där långtidsarbetslösa och sjuka ska ses som parasiter och ses som självklara att diskriminera, skattemässigt och att dra ner bidrag för när de är utanför arbetsmarknaden, ses som legio. Bidrag har även fått en negativ betydelse.

Vad faran i detta hugskott av Alliansen, vars medlemmar knappast sett baksidan av att inte ha en inkomst, kan leda till är modern raspolitik där människor sorteras in i fack igen. Vi har redan sett detta i asylsökande som ses som sökande bidrag och inte arbete och fristad från krig mm.

1930-talets Tyska tänkande smyger sig på i större omfattning igen över hela Europa. Där sågs judar, arbetslösa och sinnesslöa som icke önskvärda.

Man delade upp människor i raser likt ex hundar görs i dag.

Man delade upp i raser enligt hudfärg och för att ytterligare mer skulle skilja letade man även efter olikartad huvudform och mätte skallar för brinnande livet.

Men människor är av samma art men av skilda sorter utseendemässigt. Ta följande ex: Gula ärter och gröna ärter är olika sorter men av samma art.

Så ska även människor ses. Olika hudfärger men samma art. Arten Homo sapiens.

Låt de som segregerar och letar skillnader på människor själva bli segregerade i sina uppfattningar och fördomar. Varifrån de än visar sig. Ja, låt även Alliansens politik gå till historien efter nästa val för framtida forskning när allt lugnat ner sig och vi nyktert och sakligt kan försöka förstå hur en politik med ett mantra som jobblinjen, där man segregerar människor som mindre värda om de är sjuka och arbetslösa, kunde få fotfäste.

Visst, Alliansen kunde spela på människors egoism genom att ge de som hade arbete skattelättnader och inbilla människor att de arbetslösa inte ville arbeta, de sjuka var ickesjuka mm. Fördomar finns alltid.

Nazitiden hade ex stora fördomar som de speglade på den tyska befolkningen och hade stora framgångar med denna politik. Men Sveriges fördomar kommer troligen till stor del ur fördomar mot flyktingpolitiken som sedan fått fördomar att riktas även mot arbetslösa och sjuka.