Google

Translate blog

tisdag 23 mars 2010

Har du en negativ inställning till din närmiljö?


Då är du troligen introvert.


Ser du enbart påfrestningar och oroligheter i din närmiljö? Oöverskridliga hinder, en önskan om att inte störas, en önskan om lugn och ro..

En önskan om att lämnas ifred?

Då har du en negativ inställning till den miljö vari du lever. Kan då en skiftande miljö förändra detta? Knappast, det blir än mer oroligt bara att göra detta. Resultatet blir säkerligen minst lika hopplöst.

Sanningen är att du är introvert. En personlighet som du måste acceptera att du har och får leva med.

Vad kan du då få ro med? Du kan troligen skapa ett introvert intresse. Att läsa böcker, måla eller skulptera. Ting som passar den som önskar leva i första hand med sig själv. Du kan skriva, men tyvärr gör många gånger ditt introverta inre att du skriver för byrålådan.

Du önskar många gånger att inte synas. Men något som introverta kan vara duktiga på är att skriva dikter. Kan du det är du troligen introvert . Dina känslor kan inte speglas utåt men däremot skrivas ned och många skulle säkert tycka de är bra om du bara vågade dig på att publicera dina texter.

Introverta behövs för att lugna ner miljöer för extroverta. Konstverk behövs i öppna miljöer och flertalet av dessa är framställda av introverta konstnärer och många som ser positivt på och njuter av dessa är extroverta människor.