Google

Translate blog

torsdag 25 mars 2010

Vad är något som är förbryllande?


Förbryllande är något som är konstigt, mystiskt eller förvånande.

Någon som uppför sig på ett vis som inte någon förstår eller räknat med. En händelse utöver det normala som plötsligt skett till allas förvåning och undran.

Någon som kanske klär sig på ett sätt och ger uttryck för något annat än dessa signaler normalt ger i klädstil.

Ord som sägs i första skedet som uppseendeväckande, utsagor som sedan visar sig ha en betydelse ingen först förstod.

Förbryllande är det man inte kan ta på eller förstå men likväl är där mitt framför näsan på oss.