Google

Translate blog

lördag 27 mars 2010

Historien skapar nya människor.


Vi människor förändras generation för generation.


Vi får nya värdemallar utefter vad som hänt i vår tid, vilket är en spegling av vad som hänt tidigare. Vår tid präglas utifrån detta med tillägg av de förändringar som sker.

Vi förändras utifrån att vi önskar förändras i tonåren när vi skapar vår egen identitet skild från våra föräldrar.

Vi präglas av vår uppväxt och vår tids miljö och agenda och skapar utifrån detta något annorlunda.

Frigörelse av vår barndoms kultur gör att vi trotsar auktoriteter och värderingar för att skapa en ny, som vi tror, bättre tillvaro.

Här finns även förklaringen till hur 60-talsgenerationen med Reinfeldt och Borg i spetsen kunde få majoritet till att krossa välfärden för många i Sverige. Den krossades för alla de som är arbetslösa och sjuka.

Denna agenda skulle aldrig fått majoritet bland 50-talister och tidigare generationer. Hade den kunnat få detta hade vi aldrig haft ett så långt socialdemokratiskt välfärdssamhällsbygge.

Var tid har sin agenda. Men jag tror likväl att framtidens dom blir hård mot Alliansens politik, hur populär den än är just i vår tid och säkert blir ytterligare en mandatperiod. Men sedan blir det lika säkert stopp för den.