Google

Translate blog

torsdag 1 april 2010

Är du kriminell lille vän?


Säkert.


Du som alla andra har medvetet eller ickemedvetet brutit mot många lagar. Alla är nämligen skyldiga att hålla reda på lagboken och alla nya lagar som kommer kontinuerligt.

Ingen kan säga att ”det visste jag inte” God tro gäller inte vid lagbrott. Att tro att du kunde köra i 70 på en 50 väg där hastighetsskylten var borta hjälper inte.

Att tro att du kunde parkera där gatuskylten för parkeringsförbud var översnöad hjälper inte.

För att inte tala om alla möjligheter att bryta mot lagen utan att förstå det inom det ekonomiska och få skattemyndigheten och kanske tinget flåsande i nacken.

Ingen är perfekt. Men lagen anses vara ett rättesnöre där man måste följa allt och veta hur.

Men skulle alla följa den skulle vi få en ytterligare större arbetslöshet, poliser, åklagare, advokater och många administratörer skulle bli arbetslösa för att inte tala om alla inom fångvården.

Var skulle Reinfeldts politiker placera dem då? Som praktikanter inom statliga verk som en stor mängd ungdomar nu ska göra? Men hur skulle det leda till riktiga jobb?

Nej. Praktikanterna får säkert i många fall sitta på en stol och titta eller hålla rent i lunchrummet. Skulle alla poliser och andra nämnda ovan acceptera ett sådant arbete om de kriminella försvann? Ja, om de ville få någon liten procent av sin arbetslöshetsförsäkring så blev de tvungna till det, som alla andra arbetslösa i dag.

Nej, vi får nog vara glada att vi har kriminella, annars kulle det bli kaos i samhället. Jag tror inte advokater etc skulle acceptera ovanstående utan att revoltera. Var skulle då Alliansens stolta fanbärare bli av? Hur skulle de då bemöta verkligheten då det skulle bli många högutbildade som var arbetslösa, vilka kunde ställa krav.