Google

Translate blog

lördag 3 april 2010

Guds rike är svaret för många, kanske alla.


Finns Gud?


Ja, jag påstår det. Gudstron ligger djupt nedärvd sedan tidernas begynnelse eller skapelse i de flesta människor. Kanske hos alla men alla vill inte acceptera det och trycker ner denna känsla för att istället kalla sig materialist eller humanist.

Men om inte Gud fanns eller Jesus kommit som bibeln berättar skulle livet bli meningslöst. Vi skulle enbart födas ur ingenting historiskt sett, bara slumpen skulle konstruerat mänskligheten. Big Bang skulle slumpvis uppstått ur ingenting. Ingenting, vara slumpen.

Vi skulle leva, åldras och dö. Meningslöst så det föreslår för allt och alla. Varför skulle då universum finnas? Varför liv?

Ju mer man tänker på detta desto mer motsägelser hittas och då vi människor arbetar och verkar för mål och förändringar, skyddar vår avkomma, miljö mm så agerar vi inte slumpartat meningslöst. Varför skulle då universum vara meningslöst? Varför skulle allt då ha uppstått ur meningslöshetens slumpspel?

Det kan inte stämma enligt påståendena ovan.

Om vi agerar meningsfullt. Då skapades vi för en mening och inte av slump och aminosyrors spel.

Skapades vi finns en skapare. Vad fanns då innan skaparen undrar man, liksom de undrar som enbart tror att Big bang uppstod utan skapare, vad fanns innan Big Bang?

Skaparen Gud energin livet intelligensen den måste ha funnits alltid. I annat fall finns ingen mening med att tänka bakåt. Vad vore alternativet? Det finns inget!