Google

Translate blog

måndag 5 april 2010

Har du en själ?


Många icke troende på en Gud svarar nej och tycker frågan är fånig och att den som svarar ja är pinsam eller naiv.

Man skrattar inom sig, eller hellre i gemenskap med andra, mot den som öppet sagt sig ha en Gudstro.

Men vem är pinsam om man hårddrar det? Den troende som tror på en själ eller den icke troende som tror på att människan har en kropp med eventuellt tillägg av psyke?

Psyket, är inte det även andligt? Vad är skillnaden på psyke och själ?

Absolut inget. Det är själen eller psyket som är odödligt, inte ett tredje element kallat själ.

Den som är pinsam är den som skrattar åt eller hånar en troende. Då visas de sämsta sidorna av en mänsklig själ. Själen av en person som icke kan tro och därmed lever ett liv utan mening mer än under en begränsad tid och därefter ser sig slockna till ingenting.

Vad är då meningen med att födas, leva och bry sig om något annat än njutningar under den tid livet varar?

Skulle alla människor i alla tider varit icke troende skulle världen snart ha kollapsat i en anarki utan nåd. Gudstron har missbrukats av makthavare i alla tider. Därför har krig förts i religioners tjänst. Men Gudstron innefattar även djävulstron, ondskans lakejer och (en kamp mot detta) de är inte få som valt denna kortsiktiga väg att leva.