Google

Translate blog

tisdag 6 april 2010

Ser någon dina signaler och hur uppfattas de?


Du ger alltid signaler av skilda slag.


Det sker genom dina rörelser, dina ord eller din kroppshållning.

Men hur uppfattas de? Det finns utbildningar som ger besked på hur man bör tolka detta.

Men stämmer de? Säkert gör de så ibland och dessa kurser i signalspaning, som de kan kallas, är grundade på att alla ger samma små eller stora signaler som människa.

Men det är schabloner. Fel så det stänker om det. Samtidigt som man påtalar att alla människor är olika och unika säger man att man kan lära sig hur människor reagerar genom att lära sig signaler av detta slag.

Trams. Det kan fungera på en person man lärt känna men på andra personer blir det gissningar utefter hur man teoretiskt lärt sig eller lärt sig hur någon man känner reagerat, inklusive en själv.

Alla människor är unika och reagerar enligt ett unikt kroppsspråk! Utbildningar i mänskliga reaktioner blir schabloner som stämmer till viss del på många, men aldrig på alla.

Du vet aldrig hur en människa kroppsligt reagerar på ett psykiskt stimuli och kan inte veta det. Du kan bara anta. Hade det varit så lätt som vissa böcker, utbildningar eller kurser tar upp det kunde vi lagt ner all psykologisk forskning och använt oss av tabeller och statistik för att förstå en människa.