Google

Translate blog

fredag 9 april 2010

Kunskap förmedlas hur som helst, resultat?


Det kan vara genom skolan.

Det kan vara genom familj, vänner, bekanta, okända eller media.

Detta är bara några exempel. Men ur detta sammelsurium av nya kunskaper tillrättaläggs eller förvirras den kunskap och verklighetssyn en människa har och får.

Omförhandling av vetande sker hela tiden inom alla. Äldre har svårast för detta då man som äldre i många fall anser att man vet bäst. Därför är nytänkande mest vanligt hos yngre medan äldre blir mer och mer förvirrade i vårt snabbt föränderliga samhälle. OBS: jag tillhör dessa.

Men ny kunskap enligt ovan kan skapa pseudokunskap som ovetande i form av andetro, horoskop och allt annat oknytt som visserligen kan ge trygghet hos många men som likväl inte är mer verkligt än all annan vidskeplighet.

Så förvirring och sjuka tankar uppstår även i vår tid.

Vi har nu en accepterad politisk sjuk tanke som florerar och i dag är rumsren. Tanken att sjuka och långtidsarbetslösa bluffar och egentligen inte vill arbeta utan leva på en låg ekonomisk nivå istället.

Människor som på fullt allvar tror detta har alltid funnits men har i dag fått fritt spelrum för att förverkliga ett utopia där de sämst ställda ska ses som att de får skylla sig själva. Ett samhälle för eliten, av eliten, skapas i dag igen.