Google

Translate blog

lördag 10 april 2010

Svenska Kyrkan har svikit den kristna tron.


Vi,

liksom andra nationer, har många gånger slagit oss för bröstet och sett oss förmer än andra. Så fick människan mandat inför sig själv att kolonisera Afrika och Asien. Så fick européerna mandat till att kolonisera Amerika.

Ofta med vapenmakt och förtryck. Det ursäktades med att vi var bättre än de.

Så resonerade Nazityskland, de var herrefolket, och bättre människor än färgade och judar.

Denna syn på främlingar finns överallt. Religioner har försökt motarbeta synen men har ofta, i politikens tjänst, blivit lika stora förtryckare.

Man tvångsdöpte människor och de som vägrade döpas avlivades, i religionens namn.

Även i dag finns fantaster inom vissa religioner och grenar. Medan andra har sekulariserats till intressegemenskaper som i många fall vår svenska kyrka, vilken stillatigande accepterar att svenskar som är sjuka särbehandlas, liksom långtidsarbetslösa.

Den ursprungliga tron har sekulariserats så den passar in i samhället. Tron har blivit en andrahandsfråga som församlingens lilla aktiva klick inte bryr sig så mycket om.

Främlingsfientligheten ökar igen i Europa, nu riktad mot flyktingar, sjuka och arbetslösa. Var detta ska sluta vet vi inte. Däremot vet vi hur den tyska kyrkan reagerade under nazitiden. I många fall inte alls. Precis som den svenska kyrkan i dag som inte opponerar sig mot behandlingen av de svaga i dagens Sverige.