Google

Translate blog

söndag 11 april 2010

Teori är fritt tänkande.


Teorier föregår alltid praktik.


Någon har tänkt ut något som kan fungera och testar detta. Du kan ha tänkt ut något som kan förenkla något för dig och testar detta. En uppfinnare gör detsamma. Politiker likaså.

Inget kommer ur ingenting, om man inte tror på Big Bang och dess motsägelsefulla teori, som visserligen fungerar i teorin men knappast i praktiken, om man inte ändrar verkligheten till en slump från ingenting.

Alla teorier är inte möjliga att förverkliga hur bra de än ser ut att fungera i tanken. Andra får ett resultat som inte kunde förutsetts då alla variabler i teorins tankekarta inte tagits med eller funnits.

Så det är anledningen till att politiska beslut bör utredas grundligt innan de förverkligas och det görs numera sällan. Politik i dag kanske inte kommer att resultera i beslut om man ska vänta på en utredning. Politiken kanske ändras efter 4 år och då har en utredning kanske inte gjorts klar.

Därför ser vi idag ogenomtänkta beslut som sjukvårdsreformen som drabbar folk skoningslöst.

Politik i dag är slarv och ideologi som kommer från ingenstans och leder till elände för många.