Google

Translate blog

söndag 25 april 2010

Latent, begreppet som man bör tänka på.


Inom dig finns många personligheter och vissa av dem är nattsvarta, andra kärleksfulla.

Beroende på vad som sker, vad ödet har i beredskap, hur miljön du hamnat i är konstruerad har en av dessa personligheter just nu kommando i din personlighet.

En av flera som latent finns inom ditt psyke, skapad av arv och miljö.

Oftast är valet den möjligaste i den miljö och tid du lever under. Men ibland är det inte det och du får problem och även närstående och ibland samhället.

Du får sjukdomar, tar till utvägar som kostar samhället stora resurser i fängelse och anstaltsvård där du placeras.

Du blir kanske uteliggare, kanske miljonär eller vad som helst. Allt kan vara möjligt om tur, öde och konstellationer av möten och arvs- och miljökonstruktion är rätt inom dig just för denna händelse där du kan välja uppstår och du väljer den bästa lösningen för dig och din framtid.

Latenta förmågor och personligheter har vi alla. Vilka eller vilken som gäller vid ett visst tillfälle har vi däremot inte helt kontroll över då vi likt en maskin har konstruerats för att agera på ett visst sätt i en viss situation. Kanske maskin är fel uttryck, datorprogram är nog en bättre liknelse.