Google

Translate blog

måndag 26 april 2010

Vad kan efterbliven innebära?


Efterbliven var förr ett skällsord och den som var detta på riktigt sågs som mer eller mindre en idiot som man skulle låsa in, hemma eller på ett hem.

Alla psykiska handikapp lades in i dessa begrepp. Efterbliven och idiot.

Idiot var ett vanligt tillmäle för ca 100 år sedan, då med många olika betydelser som psykiskt handikappad eller psykiskt sjuk, arbetslös, lösaktig kvinna, fattig m.m. I gamla kyrkoböcker benämnde prästerna skriftligt många som idiot.

Efterbliven såg man som en som inte klarade av vardagen eller att sköta sig själv. Detta uttryck var som vanligast på 1920-70 talet. Lite samband med rastänkande och det hårda klimatet mot dessa grupper i Europa under 1930-50 talet hade betydelse i detta sammanhang.

Idag används knappast begreppet idiot av myndigheter och knappast utvecklingsstörd heller. Dagens begrepp har blivit det mer neutrala funktionshindrad.